จัดทำบัญชี

กิจการทุกประเภทเมื่อเปิดดำเนินกิจการ สิ่งสำคัญที่ท่านต้องรู้คือ ท่านต้องมีการยื่นภาษีเงินได้ ขึ้นอยู่กับธุรกิจนั้นเป็นประเภทไหน อาทิเช่น การยื่นภาษีต่อสรรพากร คือ ภ.ง.ด. แต่ละประเภท ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ต้องยื่น ภ.ง.ด.1  Continue reading “จัดทำบัญชี”