จดทะเบียนธุรกิจ

การจัดตั้งบริษัทจำกัด หรือ จดทะเบียนธุรกิจ ในยุคปัจจุบันเราจะสังเกตว่ามีธุรกิจหลายประเภทที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับวิวัฒนาการในยุคเทคโนโลยี นอกเหนือจาก ทะเบียนธุรกิจทั่วไปแล้วยังมีการรับรอง ออกกฎหมายในการจดทะเบียนรับรองทะเบียนธุรกิจออนไลน์ อีกด้วย ซึ่งรองรับการค้าแบบ E-Commerc การประกอบการธุรกิจบนโลกออนไลน์ต่างๆ การค้าขายเหล่านี้เป็นสิ่งที่กฎหมายรองรับและครอบคลุม แต่หากผู้ใดที่ประกอบกิจอันใดที่ไม่ได้จดทะเบียนให้ถูกต้อง นั่นจะส่งผลต่อในเรื่องการกระทำความผิดกฎหมาย สำนักงานทนายความ วีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอเยอร์ ออฟฟิต ให้คำแนะนำธุรกิจทุกประเภท หากท่านเป็นผู้ประกอบการเดิมอยู่แล้ว หรือ กำลังวางแผนที่จะประกอบกิจการอันใด ควรจะมีการขึ้นทะเบียนจดทะเบียน ให้ถูกต้อง เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวของท่านเอง

ขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ สิ่งที่ต้องเตรียมแบบคร่าวๆ
1.เตรียมชื่อบริษัท ที่ท่านต้องการใช้จดทะเบียน  ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกที่ทุกท่านต้องเตรียม ทางเราจะเป็นผู้ที่ยื่นชื่อตามที่ท่านต้องการจดทะเบียน ตามที่ท่านต้องการเป็นลำดับที่เตรียมไว้ในการขอจดใช้ชื่อทะเบียนบริษัท

2.ข้อมูลของผู้ถือหุ้นบริษัทของท่าน ว่ามีใครบ้าง การถือครองหุ้นในบริษัท ความประสงค์ในการถือหุ้นของแต่ละบุคคล

3.ข้อมูลกรรมการบริษัท แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ยื่นขอจดทะเบียนบริษัท สามารถแจ้งกับทางเราตามที่ท่านต้องการได้

4.รายละเอียด หรือ ที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ ต้องมีที่อยู่ระบุให้ชัดเจน

5.เตรียมเอกสารให้พร้อม เอกสารที่ท่านต้องใช้สามารถขอคำแนะนำกับทางเจ้าหน้าที่ สำนักงานทนายความ วีทูบี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอเยอร์ ออฟฟิต ในการขอยื่นจดทะเบียนธุรกิจได้ทุกประเภท

6.วัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการ จุดประสงค์ในการดำเนินกิจการของธุรกิจที่ทุกบริษัทต้องมี

ขั้นตอนเหล่านี้ คือขั้นตอนหลักๆที่ทุกท่านต้องเตรียมไว้ในการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจประเภทต่างๆ ในการริเริ่มการของท่าน ให้เราเป็นที่ปรึกษาการวางแผนงานของท่าน เพื่อประหยัดเวลา ลดขั้นตอนการทำงาน ให้กับตัวท่านเอง ได้นำเวลาไปบริหารจัดการกิจวัตรในส่วนอื่นๆได้มากขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *